Soms voelt de wereld onherbergzaam aan.

Je voelt aan alles hoe het niet bij jou past.

Je ziet wat er mis is, hoe het allemaal anders kan zijn.

Je hebt het gevoel dat jij niet voor deze wereld bedoeld bent, of dat de wereld niet voor jou is bedoeld,

alsof de wereld is “zoals het is” en je ongemak ermee jouw probleem is.

Dus je wordt timide. Je wordt stil over wat je ziet.

Maar wat als?

Wat als het de bedoeling is voor jou

om op de specifieke manier waarop jij dat doet, te voelen dat de wereld onherbergzaam, onvriendelijk, off-track?

De wereld heeft een gat met jouw vorm erin.

Het mist wat jij ziet.

Het mist wat jij weet

en daarom ben je er, besta je.

Om dat gat te zien, de pijn ervan te voelen en te vullen.

Het vullen is spreken over wat er mist.

Het vullen ervan is midden in de menigte stappen, naar een open plek,

en zeggen, hier, mijn vrienden, is de toekomst.

Je hoeft het niet allemaal te doen, maar je moet er wel over spreken.

Je moet jouw stukje van de waarheid vertellen.

Loop richting die waarheid door de keuzes die je maakt. Je moet er naartoe lopen met je keuzes, met wie jij bent.

Dan zullen bondgenoten en energie naar je toe komen als vuurvliegjes die rond een licht draaien.

De ruwheid van de wereld, het off-track-zijn, de dwaasheid die je ziet,

dat zijn de kostbaarste geschenken die je in het leven zult ontvangen.

Deze zijn hier niet om je op een afstand van de wereld te houden, maar om je te leiden naar jouw bijdrage erin.

De wereld is gemaakt met een gat in jouw vorm.

Op die manier ben jij van belang.

Op die manier ben je hier om de wereld te maken.

Op die manier ben je geroepen.

Koffie drinken / skypen / bellen?

Mail me op tiara@krachtzieners.nl voor een inspirerende ontmoeting.

*Deze tekst heb ik vrij vertaald en gemaakt op basis van een inspirerende tekst van mijn Playing Big Facilitator docent Tara Mohr.