KZ_helder_beeldspreukAlleen als je helder bent, kun je jezelf in emotioneel opzicht vertrouwen en je zo gedragen dat anderen jou vertrouwen. Ook in ondernemerschap is emotionele helderheid van grote waarde. Op welke gronden fundeer je beslissingen? Gebaseerd op welke voorkeuren? Vaak ligt hier een gevoel aan ten grondslag.

Bewust of onbewust kan het zijn dat je keuzes maakt op basis van je voorkeuren die niet altijd even helder zijn. Voor het maken van meer heldere keuzes helpt het om je bewuster te zijn van emoties. 

Hoe kom je tot die helderheid? Hier volgen een aantal suggesties:

  • Je bewust te blijven van je lichaam. Gespannen, gevoelige of stijve spieren, ongemak en pijn zijn een aanwijzing voor negatieve emoties die vragen om acceptatie en ruimte.
  • Wees getuige van je gevoelens. Emoties kunnen ons helemaal opzuigen en ons oordeel kleuren. Kun je je emoties objectief blijven observeren als voorbijgaande verschijnselen die na verloop van tijd hun invloed verliezen, dan voorkom je dat je erdoor wordt overheerst.
  • Laat zien wat je voelt. Dit betekent vóór alles dat je je gevoelens aan jezelf laat zien zodra je bemerkt dat ze negatief en mogelijk destructief zijn. Zorg dat je weet hoe je zelf negativiteit kunt verwerken en doe het grondig. Wend je niet af, laat boosheid en wrok niet onder de oppervlakte sluimeren. Door ze te erkennen en vrij te maken voorkom je dat ze zich ongemerkt ophopen.
  • Neem verantwoordelijkheid voor wat je voelt. Als iemand een fout maakt, is het zijn of haar verantwoordelijkheid om die recht te zetten, maar het gevoel dat die fout oproept, is jouw verantwoordelijkheid. Die emotie behoort jou toe en niemand anders. Het helpt vaak om een dagboek van emotionele leven bij te houden. Schrijf zowel de positieve als de negatieve op. Geef jezelf een compliment als het je is gelukt een moeilijke situatie in goede banen te leiden – zonder in woede te ontsteken, iemand iets te verwijten of wrok te koesteren. Neem verantwoordelijkheid voor de momenten waarop je emoties een nadelige invloed hadden op je leiderschap. In een dagboek heb je alle ruimte om helemaal eerlijk te zijn en je tekortkomingen toe te geven, met de bedoeling ze te verbeteren.
  • Praat over je gevoelens met mensen die je vertrouwt. Iedereen heeft een geliefde of intieme vriend nodig die luistert, begrip toont en nieuwe gezichtspunten aanreikt.
  • Zoek naar andere perspectieven. Emoties zijn vaak verknoopt met opvattingen, ego en conditioneringen. Als je boos wordt op iemand, zeg je vaak tegelijk: ‘Ik heb gelijk.’ Ontkracht dit egocentrisme door zo veel mogelijk andere perspectieven toe te laten. Vraag wat anderen ervan denken – dat maakt je niet zwakker, maar krachtiger. Je horizon wordt erdoor verbreed.
Bron: De ziel van leiderschap, Deepak Chopra